Jovan Cvijić's scientific opus dedicated to Eastern Serbia

Stevan Stankovic, Sanja Pavlovic
2006 Glasnik Srpskog Geografskog Društva  
Садржај: Научно стваралаштво Јована Цвијића (1865-1927) велико је и разноврсно. Знаменити научник се са подједнаким успехом бавио физичком и друштвеном географијом. Од посебног значаја су научни радови Јована Цвијића посвећени Србији. Србија и Балканско полуострво били су му предмет систематских истраживања 40 година. Библиографија научних радова Јована Цвијића о Србији и Балканском полуострву богата је и често цитирана. Кључне речи: Јован Цвијић, Србија, географија, библиографија. Abstract:
more » ... афија. Abstract: The scientific creation of Jovan Cvijić (1865-1927) is big and heterogeneous. The famous scientist was occupied in physical and social geography with the same success. His scientific papers about Serbia are very important. Serbia and Balkan peninsula were the subject of his systematic investigations for forty years. The bibliography of Jovan Cvijić's scientific papers about Serbia and Balkan peninsula is rich and citated very frequently.
doi:10.2298/gsgd0601003s fatcat:xypgkdftm5dn7ok6zav7baauyq