Cień Jasieńskiego. Przyczynek biobibliograficzny

Wojciech Tomasik
2018 Pami?tnik Literacki  
CIEŃ JASIEŃSKIEGO PRZYCZYNEK BIOBIBLIOGRAFICZNY Bruno Jasieński był pisarzem dwujęzycznym 1 . Na jego wcale pokaźny dorobek literacki składa się kilkadziesiąt pozycji autorskich i jedna współautorska. Te pierwsze są na ogół dobrze znane i dostępne w formie licznych edycji, inaczej rzecz przedstawia się z tekstem, w którym Jasieński wystąpił w kolektywie: przez ponad 60 lat był to biblioteczny "biały kruk" -wiedziało o nim stosunkowo niewielu. Dziśparadoksalnie -stał się on osiągalny dla
more » ... iągalny dla odbiorców na całym świecie, można go odszukać i przeczytać na stronie internetowej, gdzie od dłuższego czasu zawieszony jest reprint wydania książkowego 2 . Ta łatwa dostępność nie znalazła jednak dotąd odzwierciedlenia w notach biobibliograficznych. W zestawieniach utworów Jasieńskiego wciąż pomija się Biełomorsko-Bałtijskij kanał imieni Stalina (Kanał Białomorsko-Bałtycki imienia Stalina) 3 . A o samym współautorstwie pisze się zwykle w tonie 1 Zob. E. B a l c e r z a n: Styl i poetyka twórczości dwujęzycznej Brunona Jasieńskiego. Z zagadnień teorii przekładu. Wrocław 1968; wstęp w: B. J a s i e ń s k i, Utwory poetyckie, manifesty, szkice. Oprac. E. B a l c e r z a n. Wrocław 1972. 2
doi:10.18318/pl.2018.3.12 fatcat:vyadp3xlgrhv7bup3xk7wko3ii