Risicobeheersing in ziekenhuizen met Diagnose Behandel Combinaties

Paul Nijssen, W. P. De Ridder
2008 Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie  
Met ingang van 1 februari 2005 is een nieuw bekostiging- en financieringsysteem ingevoerd voor ziekenhuizen op basis van Diagnose Behandel Combinaties (DBC's). Voor ziekenhuizen leidt dit tot aanzienlijk grotere (financiële) risico's. Wij hebben het effect onderzocht van DBC's op de risicobeheersing binnen drie Nederlandse algemene ziekenhuizen. Ziekenhuis bestuurders erkennen DBC's als beheersingsmiddel, hebben de interne controle verbeterd en het toezicht geprofessionaliseerd, maar de
more » ... rd, maar de inrichting van een gestructureerd programma voor risicobeheersing laat nog op zich wachten. Ook strategische aanpassingen van het zorgaanbod komen we slechts beperkt tegen. Het blijft de medisch specialist die beslist over de aard en duur van de behandeling.
doi:10.5117/mab.82.16918 fatcat:7vfcy6q2vjdz5iqls7phoycunu