Knowledge and attitudes of nursing students concerning HPV vaccinationHemşirelik bölümü öğrencilerinin HPV aşısına yönelik bilgi ve tutumları

Eda Cangöl, Seda Sögüt, Hatice Kahyaoğlu Süt, Burcu Küçükkaya
2019 Journal of human sciences  
Aim: The present study aims to investigate the knowledge and attitudes of the nursing students concerning Human Papillomavirus (HPV) vaccine. Method: This cross-sectional study was carried out over 810 undergraduate students studying in the departments of nursing at Çanakkale Onsekiz Mart University (n=404) and Trakya University (n=406) between November 2017 and March 2018. The data were collected with an information form developed by the researchers based on the available literature. They were
more » ... terature. They were analyzed with descriptive statistics and Chi-square test by using SPSS 21.0, a statistical software program.Findings: The results concerning the knowledge of the nursing students on HPV vaccine showed that 65.8% heard of HPV vaccine, 51.6% had no prior knowledge on HPV vaccine, 93.7% wished to be informed about HPV vaccine, 40.4% thought that HPV vaccine should be administered to any person with an active sexual life, 68.6% and 73.1% thought that HPV vaccine was effective in the prevention of genital warts and cervical cancer, respectively. The results on the participants' attitudes towards HPV vaccine revealed that 96.5% of the participants did not receive HPV vaccine while 60.1% wished to receive it.Conclusion: Most of the nursing students had no knowledge of HPV vaccine and very few received it. Extended English summary is in the end of Full Text PDF (TURKISH) file. ÖzetAmaç: Bu çalışmada, hemşirelik bölümü öğrencilerinin HPV aşısına yönelik bilgi ve tutumlarını incelemek amaçlanmıştır.Yöntem: Kesitsel tipteki bu çalışma, Kasım 2017-Mart 2018 tarihleri arasında Çanakkale Onsekiz Mart (n=404) ve Trakya (n=406) Üniversitesi hemşirelik bölümünde eğitim alan n=810 öğrenci ile yürütülmüştür. Araştırma verileri araştırmacılar tarafından literatür incelenerek hazırlanan bir bilgi formu ile toplanmıştır. Veriler tanımlayıcı istatistik ve Ki-kare testi yöntemleri ile SPSS 21.0 istatistiksel paket programı kullanılarak değerlendirilmiştir.Bulgular: Hemşirelik öğrencilerinin HPV aşısı ile ilgili bilgi durumlarına bakıldığında; %65.8'inin HPV aşısını duyduğu, %51.6'sının HPV aşısı hakkında daha önce bilgi almadığı, %93.7'sinin HPV aşısı hakkında bilgi almak istediği, %40.4'ü HPV aşısının cinsel aktif olan herkese yapılması gerektiğini düşündüğü, %68.6'sının HPV aşısının genital siğilleri ve %73.1'inin serviks kanserini önlemede etkili olduğunu düşündüğü belirlenmiştir. Öğrencilerin HPV aşısı ile ilgili tutumları incelendiğinde; %96.5'inin HPV aşısını yaptırmadığı, %60.1'inin HPV aşısı yaptırmak istediği saptanmıştır.Sonuç: Hemşirelik öğrencilerinin çoğunluğu HPV aşısı hakkında bilgi almamış olup çok az sayıda öğrenci HPV aşısını yaptırmıştır.
doi:10.14687/jhs.v16i1.5511 fatcat:nlbbvtu25zc6be4orwuqe5jow4