ÇAĞDAŞ GÖSTERİ SANATLARINDA BİR ANLATIM ARACI OLARAK KUKLA

Işınsu ERSAN
2019 JOURNAL OF ARTS  
ÖZET Kukla tiyatrosu, konvansiyonel olarak oyun kişilerinin kuklalar tarafından canlandırıldığı, dolayısıyla oyuncunun yerini kuklanın aldığı bir gösterim türdür. Kuklanın sahnede tek ve belli bir rolü oynadığı konvansiyonel sahneleme biçimi bugün hala devam etmekle birlikte; 20. yüzyıl sahneleme örnekleri açısından değişimi beraberinde getirmiştir. Avant-garde hareketlerle birlikte tüm sanat disiplinlerinde gerçekleşen değişimin yanı sıra teknolojik gelişmeler ve iletişim biçimlerinin evrimi
more » ... çimlerinin evrimi de buna zemin oluşturmuştur. Dolayısıyla hem kumpanyalar farklı deneysel uygulamalar yapmış hem de farklı sahne sanatlarının öncülüğünde disiplinlerarası çalışmalar gerçekleşmiştir. Bu çalışma, kuklanın bir anlatım aracı olarak özellikle çağdaş gösteri sanatlarındaki yerini ortaya koymaktadır. ABSTRACT Puppet theater is a kind of presentation in which conventionally puppets represent fictional characters therefore they replace actors on stage. Even though a conventional staging encapsulates puppets standing for a specific character is continuing; 20th century provided a transformation in staging. The alteration of all art disciplines together with Avant-garde movements, technological advancements and evolution of communication provide a base for this transformation. Hence both companies experienced a variety of experimental practice and interdisciplinary practices occurred that led by different performing arts. This paper, reveal puppetry's place in contemporary performing arts as a form of expression.
doi:10.31566/arts.2.008 fatcat:4ntijuyjrzbstd55y2csqp4dpa