Vaccination against influenza in pregnant women – safety and effectiveness

Aneta Nitsch-Osuch, Agnieszka Woźniak-Kosek, Lidia Brydak
2013 Ginekologia Polska  
Streszczenie Zarówno w czasie epidemii jak i pandemii grypy kobiety w ciąży stanowią szczególną grupę obarczoną wyższym ryzykiem ciężkiego i powikłanego przebiegu choroby. Szczepienie przeciwko grypie kobiet ciężarnych jest obecnie rekomendowane w wielu krajach. Wykazano, że szczepienie przeciwko grypie kobiet ciężarnych z użyciem trójskładnikowej szczepionki inaktywowanej (TIV) jest bezpieczne i skuteczne. Wyniki badań wskazują na brak szkodliwego wpływu szczepienia przeciwko grypie zarówno na
more » ... o grypie zarówno na ciężarną kobietę jak i na jej dziecko (nie stwierdzono u kobiet szczepionych zwiększonego ryzyka poronienia, porodu przedwczesnego, urodzenia dziecka z niską masą ciała, urodzenia dziecka z wadami wrodzonymi, ani porodu zakończonego cięciem cesarskim). Udowodniono, że szczepienie przeciwko grypie skutecznie zapobiega chorobie zarówno u matek, jak i u ich dzieci. U kobiet szczepionych w czasie ciąży zmniejsza się ryzyko zachorowania na chorobę z objawami grypopodobnymi przebiegającą z gorączką, zmniejsza się ryzyko zachorowania na laboratoryjnie potwierdzoną grypę u ich dzieci oraz zmniejsza się ryzyko hospitalizacji z powodu grypy i jej powikłań u dzieci. Obecnie dostępne szczepionki inaktywowane są zarejestrowane do stosowania od 6 miesiąca życia. W celu ochrony przed zachorowaniem na grypę dzieci młodszych, należy realizować tzw. "strategię kokonową" szczepień, polegającą na szczepieniu osób z bliskiego kontaktu z małymi dziećmi w celu zmniejszenia odsetka osób wrażliwych na zakażenie i mogących stanowić źródło zakażenia dla najmłodszych dzieci. Niestety, pomimo rekomendacji, stan zaszczepienia przeciwko grypie kobiet ciężarnych pozostaje niski. Konieczne jest nasilenie działań edukacyjnych skierowanych do profesjonalistów medycznych w celu zwiększenia liczby kobiet w ciąży zaszczepionych przeciwko grypie i w ten sposób ochronę zarówno matek jak i dzieci przed zachorowaniem.
doi:10.17772/gp/1541 fatcat:zj6cztoee5af5nbsrgeomq7zgu