Coexistence of endolymphatic hydrops and benign paroxysmal positional vertigo treated with repositioning maneuver: A case report

Süha Ertuğrul, Emre Söylemez, Tuğçe Gürel
2019 Archives of Clinical and Experimental Medicine  
Benign paroxysmal positional vertigo (BPPV) is a peripheral vestibular disease that occurs by sudden head movements and is characterized by dizziness that lasts for seconds. Endolymphatic hydrops is a vestibular pathology that causes hearing loss, tinnitus, fullness in the ear and dizziness due to increased endolymphatic pressure in the inner ear. Although BPPV and endolymphatic hydrops are considered as two different entities, it has recently been reported that there may be a relationship
more » ... a relationship between these two diseases. However, the pathophysiology of this relationship has not been clearly elucidated. In this paper, we discussed the relationship between these two diseases accompanied by a patient with a sudden onset of endolymphatic hydrops and BPPV which was treated with repositioning maneuver. Öz Benign paroksismal pozisyonel vertigo (BPPV), ani baş hareketleriyle ortaya çıkan ve saniyeler süren baş dönmesiyle karakterize periferik vestibüler bir hastalıktır. Endolenfatik hidrops ise iç kulakta endolenfatik basıncın artmasına bağlı olarak işitme kaybına, kulak çınlamasına, kulakta dolgunluk hissine ve baş dönmesine neden olan vestibüler bir patolojidir. BPPV ve endolenfatik hidrops iki farklı antite olarak düşünülse de, son zamanlarda bu iki hastalık arasında bir ilişki olabileceği bildirilmiştir. Ancak bu ikilinin patofizyolojisi açık bir şekilde aydınlatılamamıştır. Biz bu yazıda, repozisyon manevrası ile düzelen ani gelişmiş endolenfatik hidrops ve BPPV birlikteliği olan bir olgu eşliğinde bu iki hastalık arasındaki ilişkiyi tartıştık. Anahtar Kelimeler: Benign paroksismal posizyonel vertigo, endolenfatik hidrops, işitme kaybı, repozisyon manevrası.
doi:10.25000/acem.569181 fatcat:br7nmud7jzg5vosstfhlw72jvu