Ignacy S. Fiut Współczesne transformacje medialne. Prasa bezpłatna, nowe media i etyka

Krzysztof Wasilewski
2020 Studia Medioznawcze  
Recenzje 1 I.S. Fiut, Wspó czesne transformacje medialne. Prasa bezp atna, nowe media i etyka, Kraków 2015, s. 7. 2 Tam e, s. 8.
doi:10.33077/uw.24511617.ms.2016.66.466 fatcat:3agt6ozt5bcxfkzyvenbh4h2ca