Model kompozycyjny strony internetowej jako dominanta gatunkowa

Elwira Topolnicka
2019 Prace Językoznawcze  
Celem artykułu jest przedstawienie strony internetowej jako samodzielnego gatunku prezentującego spójną wizję świata nadawcy lub nadawców, których intencja realizowana jest w określonym modelu kompozycyjnym. Powołując się na koncepcję Marii Wojtak opracowano aspekt strukturalny wzorca gatunkowego. Uznając stronę internetową za gatunek w formie kolekcji poddano analizie ramę delimitacyjną, dominantę kompozycyjną, względną autonomię komponentów oraz zwieńczenie strukturalne. W artykule dokonano
more » ... artykule dokonano przeglądu polisemiotycznej tekstury strony internetowej i wyodrębniono jej strategiczne komponenty strukturalne. Wyróżniono trójskładnikową architektonikę strony internetowej w postaci części inicjalnej (nagłówek), części właściwej (kontent) oraz części finalnej (stopka). Dodatkowo wyłoniono trzy modele realizacji struktury strony internetowej, tj. strukturę jednostronicową, wielostronicową oraz hybrydę strukturalną.
doi:10.31648/pj.4443 fatcat:3y2nfhbponbehfgdw5zrita65a