Visuomenės institucijų reitingas: mokinių nuomonė

Tomas Stulpinas
2016 Acta Paedagogica Vilnensia  
Pristatomas mokinių nuomonės apie visuomenės institucijas tyrimas. Tyrimas atskleidė visuminį pagrindinių visuomenės institucijų vaidmenį pasaulietinės bendrojo lavinimo mokyklos mokiniams. Tyrimu nustatyta: paskirų institucijų poveikio ypatumai, dinamika priklausomai nuo mokinių amžiaus, jų įtaka skirtingos lyties ir gyvenamosios vietos respondentams. Išskirtos visuomenės institucijos pagal svarbą mokinių vertinamos tokia tvarka: šeima, draugai, pedagogai, klasės bendruomenė, bažnyčia,
more » ... , bažnyčia, žiniasklaida. Statistinis tyrimas parodė, jog respondentų nuomonės, nors ir šiek bei tiek panašios, yra labai išsisklaidžiusios. Atsakymų įvairovė rodo mokinių nuostatų diferencijavimąsi.
doi:10.15388/actpaed.1999.06.9461 fatcat:7wgsqsztbfhfhgcr3eyvrap5qq