Life quality and health of children and youth of Ukraine
Якість життя та здоров'я дітей та молоді України

Iuliia Pavlova
2015 Slobožansʹkij Naukovo-Sportivnij Vìsnik  
УДК 796.011-053.6(477) ПАВЛОВА Ю. О. Львівський державний університет фізичної культури Якість життя та здоров'я дітей та молоді України Анотація. Мета: охарактеризувати параметри якості життя школярів . Матеріали і методи: дослідження проводили протягом 2012-2014 рр . на території Львівської області (Україна) . За допомогою анкети PedsQL опитано 988 учнів віком 15-16 років, 300 -13-14 років, 406 -11-12 років . Результати: показано, що респонденти позитивно характеризують власне фізичне та
more » ... сне фізичне та соціальне здоров'я, проте їх психічний стан незадовільний . Відносна кількість дітей, які мають серйозні труднощі із базовою руховою активністю та проблеми при спілкуванні з оточуючими, не перевищує 7% . Висновки: виявлено, що середні показники благополуччя знаходяться у діапазоні 71,9-85,0 балів та достовірно знижуються із віком за шкалами «Здоров'я і активність», «Емоційний стан» та «Школа» . Ключові слова: здоров'я, рухова активність, якість життя, молодь .
doi:10.15391/snsv.2015-2.029 fatcat:7mfqg3g5g5hndmgwpmwln53ona