Nationella tolkningar av universalitetsprincipen

Minna Kimpimåaki
2006 Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab  
See abstract in article.
doi:10.7146/ntfk.v93i3.71647 fatcat:k7etp5ztprb3rc2vqbx7gy4fom