TÜRKİYE CUMHURİYETİ NDE SOSYALİZM: TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ NİN CUMHURİYET HALK PARTİSİ NE BAKIŞI VE ÖZGÜN BİR DÜŞÜNÜR VE SİYASET ADAMI OLARAK MEHMET ALİ AYBAR

BÜLENT AKKUŞ
2015 Journal of International Social Research  
Öz Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyeti'nde sosyalizm düşüncesi ve hareketlerinin tarihi açısından iki farklı dönemde, çalkantılı tarih içerisinde bile konumlanmasını sürdüren iki farklı bakışın ve duruşun simgesi haline gelen noktaların devam eden bir analizini yapmayı amaçlamaktadır. Kurulduğu tarihten itibaren legal yönetimle hep sorunları olan geleneksel Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) Kemalist Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) iktidarına genel bir bakışının yanı sıra özelde 1935 yılındaki
more » ... 35 yılındaki konumunun analizi ile 1960'lardan itibaren Türk siyasal hayatında özgün kişiliği, düşünceleri ve eylemleriyle adından söz ettiren bir siyaset adamı olarak Mehmet Ali Aybar'ın 1968 tarihli, "Türkiye İşçi Partisi (TİP) Üçüncü Kongre Konuşması"nın, onun düşünceleri ve dönemin sosyalist hareketlerinin dengeleri açısından bir analizinin yapılması amaçlanmaktadır. Abstract This study aims to make an ongoing analysis of points that have become symbols of two different views and stances which maintain their positioning even in turbulent history in terms of two different periods of socialism thought and movements in the Republic of Turkey. It is purposed that to make the analysis of general viewpoint to the government of Kemalist Republican People's Party by traditional Communist Party of Turkey which has problems with the legal administration for the date of establishment, right along with the special analysis of its position in 1935 and 1968-dated "The Conversation at the Third Congress of Workers Party of Turkey" by Mehmet Ali Aybar who is a politician mentioned frequently with his unique personality, thoughts and actions in Turkish political life beginning from 1960s.
doi:10.17719/jisr.20154013901 fatcat:zbua6zn6dncorfectwqse6rxny