Naftaleniloksipropanol türevi bazı bileşiklerin çok ilaca dirençli bakterilere karşı in vitro etkinliklerinin incelenmesi

Hayriye Genç, Oğuz Karabay, Mustafa Zengin
2017 Sakarya University Journal of Science  
ÖZ Bu çalışmada, α-Naftol bileşiğinden oksipropanolamin türevleri sentezlenmiş ve ÇİD (çoklu ilaca dirençli) bakterilere karşı aktiviteleri değerlendirilmiştir. Gram-pozitif bakterilerden Staphylococcus aureus ve Gram-negatif bakterilerden A. baumannii, P. aeruginosa, E. coli suşları kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan 2a-d bileşiklerinin sentezi için ilk olarak α-naftol ile epiklorohidrin reaksiyona sokularak 2-((naftelen-1-iloksi)metil)oksiran (1) bileşiği elde edilmiş ve ardından dört
more » ... k amin türevi ile reaksiyona sokularak 2a-d türevleri elde edilmiştir. Elde edilen bileşiklerden 2a, 2b ve 2c her bir bakteri türüne karşı test edilen diğer antibakteriyellerden daha fazla antibakteriyel etkiye sahipken, 2d bileşiği Gram-negatif bakterilere karşı ortalama veya altında bir etkinlik göstermiş, Gram-pozitif bakteri olan S. aureus' a karşı yüksek bir etkinlik sergilemiştir. ABSTRACT Herein, oxipropanolamine derivatives from α-naphthol compound were synthesized and the activities against MDR (multi-drug resistant) bacteria were evaluated. Strains of S. aureus which is one of Gram-positive bacteria and A. baumannii, P. aeruginosa, E. coli which are of Gram-negative bacteria were used.The tested bacteria are Grampozitif stain of S. aureus and Gram-negatif stains of A. baumannii, P. aeruginosa, E. coli. For the synthesis of compounds 2a-d which were used in the study, firstly 2-((naphthalen-1-yloxy)methyl) oxirane was obtained with the reaction of α-naphthol with epichlorohydrin and then reacted with four diffrent amine groups to obtain 2a-d derivatives. While the obtained compounds 2a, 2b and 2c have more antibacterial activity than other tested antibacterials, the compound 2d has shown moderate or blow antibacterial activity against Gram-negative bacteria, but has a high activity against gram-positive bacteria S. aureus.
doi:10.16984/saufenbilder.296820 fatcat:35gqy2cpevbblpctvhksfltble