Att ta inspektionen i egna händer - Hur lokala aktörer använder skolinspektionen

Linda Rönnberg
2014 Utbildning & Demokrati  
doi:10.48059/uod.v23i1.1011 fatcat:455szvjebvgjpp4n52ayehb77a