Partie polityczne i systemy wyborcze

Gian Candido De Martin, Alessandro Maria Baroni
2016 Toruńskie Studia Polsko-Włoskie  
Parties and electoral system. The essay deals with the topic of the relationship between parties and electoral systems. The author chooses to follow a historical perspective, leaving out both the influence of parties on electoral systems and the impact of electoral systems on the role and the organization of political parties. In the first part, the essay focuses on the transformation of the electoral law for the Chamber of Deputies from a proportional system to a majority system, untill the
more » ... stem, untill the current "Italicum" system, remitted to the Constitutional Court for a legitimacy judgement. The second part deals with the characteristics of the new electoral system and with the (also paradoxal) effects that it could produce on the Italian political system. In the conclusions, the author mentions the law proposal concerning the discipline of political parties which is structured considering that the traditional model of party's organization is progressively disappearing. Keywords: political parties; electoral systems; influence of parties on electoral systems; organization of political parties; transformation of the electoral law. Streszczenie. Partie polityczne i systemy wyborcze. Niniejszy artykuł poświęcony jest ewolucji relacji zachodzących między partiami a systemami wyborczymi. Autor pomija zarówno tematykę wpływu partii politycznych na systemy wyborcze, jak i wpływu systemów wyborczych na rozwój, rolę i organizację partii. W pierwszej części pracy przedstawione zostały poszczególne systemy wyborcze do włoskiej Izby Deputowanych, począwszy od ordynacji proporcjonalnej, poprzez przyjęcie większościowego systemu wyborczego i kończąc na obecnie obowiązującej ordynacji zwanej Italicum. W drugiej części pracy Autor omawia najważniejsze cechy nowej ordynacji wyborczej, której konstytucyjność jest obecnie badana przez Sąd Konstytucyjny, podkreślając przy 124 tym jej, być może niekorzystny, wpływ na włoski system polityczny. W podsumowaniu Autor odnosi się do projektu ustawy o partiach politycznych, nad którą właśnie pracuje Parlament, stwierdzając, że projekt ten daje wyraz postępującemu zanikowi tradycyjnego modelu organizacji partii. Słowa kluczowe: partie polityczne; system wyborczy; wpływ partii politycznych na system wyborczy; organizacja partii politycznych; zmiany w prawie wyborczym.
doi:10.12775/tsp-w.2016.008 fatcat:qeucppmhcbgsrd52iutkym4xfi