Sve bilo je reč - sećanje na jedno vreme i jednog čoveka Milorad Botić (1913-2007)

Miroslav Zdjelar
2008 Glasnik Advokatske komore Vojvodine  
Мирослав ЗдЈелар адвокат у Новом Саду главни и одговорни уредник Гласника од 1987. до 1994. г. СВЕ БИЛО ЈЕ РЕЧ Сећање на једно време и једног човека; Милорад Ботић Само ВРХОВНИ ТВОРАЦ зна да ли је баш све што се догодило -већ било уписано у Велику Књигу Живота и колики је наш допринос сопственој судбини, али нема сумње мало је оних који су на сваком кораку свог животног пута били сигурни да је то њихов гтут... Милорад Ботић је слутио своје координате, своје дуго путовање кроз живот, своја два
more » ... живот, своја два века. И био је сигуран. Знао је са временом, увек у корак (никада нисам чуо да је рекао "она времена су била добра, ова не вал>ају"), савршено разумевајући и спајајући Први дан са Последњим, потпуно уверен да ће свој задатак извршити. A какав је то задатак био -није се могло сагледати док странице нису склопљене. Тек када је Запис завршен, види се целина и смисао бележења, чак и сасвим обичних дана, оних дана за које Енглези имају израз "недешавање", обичних разговора обичних људи -лагано их водећи ка висовима смисла и лепоти казивања. Милорад Ботић нам је дао питку читанку на длану, спојио је животе и судбине многах генерација. Био је енциклопедист по ширини интересовања и стваралачкој упитаности, прегалац чији је учинак превазилазио многе групне покушаје. До последњег дана, 1. јануара 2007. године и према последњој реченици односио се као да баш она носи у себи схгасао постојања и одговор на најдубље питање. Са таквом страшћу и заносом Милорад Ботић је писао свој Дневник, хронику којој се не види сличан пример, поготову међу
doi:10.5937/gakv0803106z fatcat:e4kdt5mgfrgk5igic626dhwllq