OSMANLI NIN SON DÖNEM ÂLİMLERİNDEN HARPUTLU ÖMER NA ÎMÎ EFENDİ VE MANZÛME-İ NA ÎMİYYE ADLI NASİHATNAMESİ

Mustafa Sefa ÇAKIR
2020 Journal of Ottoman Legacy Studies  
doi:10.17822/omad.2020.158 fatcat:gouhyztwybeirg7rctmcwsenkq