Conceptions of value creation and business model changes
KONCEPCJE TWORZENIA WARTOŚCI A ZMIANY MODELI 7 BIZNESU

Jan BRZÓSKA
2018 Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series  
Streszczenie. Tworzenie wartości jest elementem i atrybutem modelu biznesu Umożliwia przedsiębiorstwu konkurowanie i rozwój. W artykule przedstawiono analizę porównawczą tworzenia wartości przez modele biznesu przedsiębiorstw: transportowego, usługowo-produkcyjnego inżynierskich usług energetycznych. Analizowano architekturę społeczną, techniczną procesy biznesowe tworzące strukturę tych modeli. Wskazano zmiany w strukturze badanych modeli biznesu jakie są potrzebne do generowania nowej
more » ... wania nowej wartości dla klientów i organizacji. Do pomiaru wartości kreowanej przez modele biznesu zastosowano metodę Strategicznej Karty Wyników. Słowa kluczowe: wartość, model biznesu, proces biznesowy, konkurencyjność Abstract. Value creation is the element and the crucial attribute of business model, enabling business entitles to be competitive and to set the development direction. In the paper a comparative analysis of three business model was presented. Selected companies for the research represent the transportation sector, manufacturing/service sector for business market and business services for energy sector. In the analysis we considered social architecture, technical architecture as well as business processes that create the structures of business models. Significant changes in the business models' structure corresponding to new value for the clients and organizations were indicated. The method of Balanced Scorecard was used to measure created value in the business model.
doi:10.29119/1641-3466.2018.121.3 fatcat:iwxtq5bzcrcd7bjfpxqe73dhde