De financial als ambassadeur voor een gezonde balans tussen zorg en zakelijkheid

Åge Van Roon, Hans Ten Rouwelaar
2013 Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie  
In dit artikel rapporteren we de uitkomsten van het onderzoek naar de organisatieculturen van zorginstellingen in Nederland en de mogelijke rol van de financial (controller in de zorg) daarbij. De Nederlandse zorgsector zal meer aandacht moeten schenken aan een veranderingsproces om sterker te worden op de extern gerichte cultuuraspecten. Om dit veranderingsproces succesvol te maken, moet men op zoek gaan naar empathische rolmodellen binnen de organisatie, die de extern gerichte cultuur kunnen
more » ... hte cultuur kunnen uitdragen. De financial kan hier een belangrijke rol in spelen en zal, om aan te haken bij dit veranderingsproces, de taal moeten leren spreken van de managers en medische professionals. Daarnaast zal de financial breder moeten kijken dan alleen de financiële aspecten en een proactieve sparringpartner willen zijn.
doi:10.5117/mab.87.21921 fatcat:exy6c2mtlfhbjhsuwvdhjypnyi