Atotolio šeima daugiavietiškumo požiūriu

Irena Juozeliūnienė, Živilė Leonavičiūtė
2009 Sociologija : Mintis ir Veiksmas  
Šis straipsnis skirtas atotolio šeimų kaip daugiaviečių šeiminių darinių sociologiniam tyrimui. Pradedama nuo atotolio šeimų tyrimo lauko aptarimo. Šeimos analizuojamos kaip socialiai konstruojami dariniai. Parodoma, kad atotolio šeimų "išvietinimas" iš nacionalinės valstybės ir jų "daugiavietiškumas" kelia šeimos ir nacionalinės valstybės organiško sąryšio demitologizavimo klausimus. Trumpai aptariamos tapatumo globalizacijos apraiškos, nauji socialinės stigmos šaltiniai, teorinė diskusija dėl
more » ... orinė diskusija dėl terminų vartojimo. Antroje straipsnio dalyje parodoma, kad atotolio šeimų konceptualizacija ir jų socialinė recepcija kilmės šalyje yra viena iš reikšmingų šeiminio darinio sociologinio tyrimo grandžių. Remdamiesi Pabradės mieste atlikto tyrimo duomenimis, siekėme atsakyti į klausimus, ar atotolio šeimos yra vadinamos šeimomis? Kas lemia socialinės grupės pavadinimą šeima? Kokia yra atotolio šeimų socialinė recepcija ir jos aiškinimas?
doi:10.15388/socmintvei.2009.1.6078 fatcat:htocddtpiber3a52qg2rfswdiu