"South Stream" i "North Stream" jako narzędzia realizacji rosyjskiej polityki zagranicznej

Robert Kłaczyński
2013 Nowa Polityka Wschodnia  
R o b e R t K ł a c z y ń s K i  "South Stream" i "North Stream" jako narzędzia realizacji rosyjskiej polityki zagranicznej Wprowadzenie S ukcesorka państwa radzieckiego -Federacja Rosyjska nie dysponuje tak potężnymi narzędziami wpływu na relacje międzynarodowe jak miało to miejsce w czasach istnienia ZSRR. Poza bronią nuklearną stanowiącą istotny komponent kultury odstraszania czy spoglądając na to szerzej kultury strategicznej w dyspozycji rosyjskich elit politycznych pozostają surowce
more » ... ostają surowce energetyczne 1 . Dojście do władzy ekipy Władimira Putina spowodowało skoncentrowanie wysiłków na odbudowie utraconej pozycji mocarstwa, przynajmniej w wymiarze ponadregionalnym. W szczególności dotyczy to obszaru postradzieckiego oraz tradycyjnie Starego Kontynentu. Jednym z narzędzi kreacji sytuacji politycznej w wymiarze międzynarodowym stał się gaz ziemny. Według J. Gryza celami rosyjskiej polityki zagranicznej prowadzonej przy wykorzystaniu narzędzi w postaci surowców energetycznych są: "uzyskanie przez Rosję decydującej lub pełnej kon-1 Upadek ZSRR spowodował poważne zmiany w zakresie geograficznym, politycznym, kulturowym, militarnym, ekonomicznym, cywilizacyjno-tożsamościowym. Federacja Rosyjska będąca sukcesorką imperium radzieckiego utraciła w stosunku do stanu wyjściowego blisko 5 mln km 2 , 48% ludności oraz 40% potencjału ekonomicznego. Powyższe dane wyraźnie wskazują na to, iż Federacja Rosyjska nie była w stanie obronić swojej mocarstwowej pozycji w wymiarze globalnym, tym samym stając się mocarstwem regionalnym, z czasem po dojściu do władzy Władimira Putina ponadregionalnym. Por. A. Bryc. Cele polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej, Toruń 2004, s. 17.
doi:10.15804/npw2013208 fatcat:dcogwna2inb3babmx55faocmiu