Простор стваралаштва – између перцепције и доживљаја

Тања Тркуља
2013 AГГ+  
Текст се бави истраживачким процесом унутар методологије архитектонског пројектовања. Архитектонско пројектовање као вјечито трагање за одговарајућим идејним концептом, у бескрајном богатству варијанти које простор нуди, представља предмет рада у оквиру кога је постављен задатак тражења одговора на поједина питања перцепције. Основа рада је испитивање перцептивног доживљаја појединца при посматрању једног броја архитектонско‐умjетничких дјела, тј. фотографија архитектонских макета.
doi:10.7251/aggplus1301084t fatcat:ixxeohkfqbgjzanp4mrkihfwtu