"Straszliwie się nudzę. Żeby się już zaczęły lekcje". Dziennik nastolatka jako źródło do badań nad historią kultury polskiej pod koniec lat 50. XX wieku

Marcin Gołąb
2018 Teksty drugie  
doi:10.18318/td.2018.6.24 fatcat:5gok3qol6jbdbf3jfnboajotgu