Ks. Stanisław Kowalczyk, Współczesny kryzys ideowo-aksjologiczny, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011, ss. 204

Ignacy Dec
2020
Ks. Stanisław Kowalczyk Współczesny kryzys ideowo-aksjologiczny Wydawnictwo KUL, Lublin 2011, ss. 204 W ostatnim czasie jednym z najpopularniejszych i najczęściej powtarzanych jest słowo kryzys. Bywa ono odmieniane przez wszystkie przypadki, szczególnie w mediach i debatach polityczno-społecznych. Najwięcej się mówi o kryzysie ekonomicznym i finansowym. Ojciec święty Benedykt XVI już kilkakrotnie publicznie wyraził pogląd, że jest on rezultatem kryzysu moralnego i religijnego, kryzysu
more » ... , kryzysu podstawowych wartości chrześcijańskich. Jest sprawą niezmiernie ważną, by fakt kryzysu nie wprowadzał atmosfery pesymistyczno-katastroficznej, ale aby był dla wszystkich wyzwaniem do podjęcia pozytywnych działań. Nie zaleca się przy tym pasywnej ucieczki przed sytuacją kryzysu, ale poprawną diagnozę jego przyczyn i podjęcie odpowiedniej terapii, by został przezwyciężony. Kryzys jest dziś widoczny w różnych sektorach życia. Daje się zauważyć nie tylko w gospodarce i finansach, ale uwidacznia się także w wychowaniu, filozofii, nauce, etyce, sztuce i religii, czyli we wszystkich dziedzinach szeroko rozumianej kultury. W dobie trwającego kryzysu potrzebne są dobre publikacje, które ten kryzys potrafią kompetentnie opisać, zdiagnozować jego właściwe przyczyny i wskazać na skuteczne środki uzdrawiające. W związku z kryzysem ukazała się pod koniec 2011 r. bardzo ciekawa i interesująca ks. prof. Stanisława Kowalczyka, emerytowanego profesora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Autor podjął w niej problem współczesnego kryzysu ideowo-aksjologicznego, który znalazł się u źródeł dzisiejszego kryzysu ekonomicznego. Ukazanie się tej publikacji jest kolejnym potwierdzeniem, że ks. prof. Kowalczyk, doktor honorowy Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, nie jest myślicielem oderwanym od życia, ale że "trzyma rękę na pulsie" i uprawia filozofię związaną z aktualnymi problemami ludzkiego życia, tak indywidualnego, jak i społecznego. Warto przypomnieć, że podobnie było pod koniec ubiegłego stulecia, w latach transformacji ustrojowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Wówczas to także ks. prof. Kowalczyk w swoich publikacjach książkowych i artykułach, odszedł od problematyki teoretycznej i podejmował problemy o charakterze społeczno-politycznym, związane z ustrojami społecznymi, związkami zawodowymi, demokracją, sprawiedliwością społeczną, wolnością, liberalizmem itd. Można powiedzieć, że filozofia ks. Kowalczyka odtąd stawała się coraz bardziej filozofią aktualną i "życiową", gdyż zawierała odniesienie do konkretnego życia indywidualnego i społecznopolitycznego.
doi:10.34839/wpt.2012.20.1.222-224 fatcat:g4r6l7xqsfetliw5ipuanzu5sm