Μελέτη του μηχανισμού της αντικαρκινικής δράσης φυτοχημικών πολυφαινολών σε ανθρώπινα καρκινικά κύτταρα

Αικατερίνη Δήμου Ρούπτσιου
2019
Σκοπός της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας ήταν η αναζήτηση εναλλακτικού θεραπευτικού σχήματος με φάρμακα που δρουν συνεργειακά, δηλαδή μιας πολυφαινόλης η οποία σε συνδυασμό με ένα κυτταροστατικό φάρμακο να μπορεί να αναστείλει ένα νεόπλασμα με τον ίδιο ή αποτελεσματικότερο τρόπο και με την ελάχιστη δυνατή κυτταροτοξικότητα μειώνοντας παράλληλα την συγκέντρωση του χημειοθεραπευτικού. Tα χημειοθεραπευτικά φάρμακα σήμερα αποτελούν την κύρια θεραπευτική προσέγγιση έναντι του καρκίνου, ασκούν
more » ... ή κυτταροτοξική δράση με πολλές παρενέργειες τόσο σε σωματικό όσο και σε ψυχικό επίπεδο. Αρχικά μελετήθηκε η επίδραση τριών φυτοχημικών πολυφαινολών Ρεσβερατρόλης, Κερσετίνης και Καφεϊκού οξέος, δύο χημειοθεραπευτικών ενώσεων Ιρινοτεκάνης και Ταξόλης καθώς και ο συνδυασμός Ταξόλης και Καφεϊκού οξέος στη καταλυτική δράση του ενζύμου της 5-Λιποξυγονάσης (5-Lox) με φωτομετρική μέθοδο. Η 5-Lox το κύριο ένζυμο του μονοπατιού των λευκοτριενίων καταλύει τη διάσπαση του Αραχιδονικού οξέος, βασικού συστατικού της λιπιδιακής διπλοστοιβάδας των κυττάρων, το οποίο ενεργοποιείται κυρίως σε καταστάσεις φλεγμονής και καρκινογένεσης. Ακολούθησε η μελέτη κυτταροτοξικότητας της Ταξόλης και Καφεϊκού οξέος ξεχωριστά και σε συνδυασμό διαφόρων συγκεντρώσεών σε έξι διαφορετικές καρκινικές σειρές HeLa, MCF-7, Τ24, N2a, MRC-5 και A-549. Υπολογίστηκε με κυτταρομετρία ροής, το ποσοστό των αποπτωτικών κυττάρων HeLa, μετά την προσθήκη των δύο ενώσεων σε αυτά όπως και την κατανομή τους στις διάφορες φάσεις του κυτταρικού κύκλου. Τέλος καταγράφηκαν με ανάλυση dot blot τα επίπεδα των δυο ισομορφών κυκλοξυγονάσης 1 και 2 (COX 1 & 2) στα καρκινικά κύτταρα HeLa πριν και μετά από προσθήκη των ενώσεων.
doi:10.26262/heal.auth.ir.287749 fatcat:7y2xky6ujre23ltqyo5f2b47oa