"WSZYSTKO JEST POWIĄZANE". EKOLOGIA I RODZINA

Martín Carbajo Núñez OFM
2020 Forum Teologiczne  
W artykule ukazano zjawisko interakcji i komunikacji jako fundamentalne założenie istnienia wszystkiego co jest. Wszystko co zostało stworzone jest przeznaczone do spotkania we wspólnym domu i funkcjonowania w relacjach życzliwości i braterstwa. W pierwszej części artykułu autor przedstawił kryzys ekologiczny w powiązaniu z kryzysem rodzinnym, ponieważ rodzina jest podstawową strukturą i głównym czynnikiem integralnej ekologii (Amoris laetitia, n. 277). Należy chronić granic tego przyjaznego
more » ... tego przyjaznego środowiska, w którym człowiek rozwija swoje podstawowe relacje i przygotowuje się do życia w komunii z Bogiem, z innymi i ze wszystkimi stworzeniami (Laudato si', n. 240). W drugiej części artykułu autor zarysował podstawy teologiczne i antropologiczne paradygmatu relacyjności. Podkreślił, że ukazane przymioty zaangażowania ekologicznego mogą zaistnieć tylko wtedy, gdy kultywowane są relacje rodzinne i doskonalone cnoty (Laudato si', n. 211).
doi:10.31648/ft.6074 fatcat:meixdrkauvghhod3l2xvzmh6wu