Ermeni Sorununa Pencereden Bakmak ya da Manzaranın Bütününü Görmek Taraflar, Tarafsızlar ve Tarafsız Olduklarını Beyan Etme Zorunluluğu Hissederek Taraf Tutanlar mı Var?

Şenol KANTARCI
2006 OTAM(Ankara  
Özet Bu çalışmanın çıkış noktası, "Ermeni sorunu" konusunda (özellikle) tarafsız olduklarını ifade etme zorunluluğu duyan bir takım yazarlarınortaya koymaya çalıştıkları tarafsızlıkları noktasında-olaya hangi açıdan baktıklarını incelemek olmuştur. İnceleme, bir makale çalışması boyutunda olduğu için konuyla ilgili tarafsız olduklarını iddia eden yazarlardan sadece birkaçının sunduğu görüşler çerçevesinde bazı sorular gündeme getirilmiştir. Sonuç kısmında ise, bu çalışmada değerlendirmeleri
more » ... ğerlendirmeleri yapılan Türkiyeli yazarlara karşılık, 1990 -1995 yılları arasında Türkiye'de görev yapan, tarih ve siyaset bilimi eğitimi almış olan bir diplomatın kitabında Ermeni sorunu konusuna nasıl yaklaştığı, olayı nasıl gördüğü ve ne gibi sonuçlara vardığı yorumsuz olarak verilmiştir. Çalışmada, dikkat edilmesi gereken en önemli nokta ise, görüşleri verilen Türkiyeli yazarların ortaya koydukları iddialara cevap verme gibi bir amaç güdülmemiş olmasıdır. Sadece sunmuş oldukları görüşler verilmiş ve bu görüşleri sunarken ne gibi konuları atladıkları veya görmezden geldikleri hususu üzerinde durulmuştur. Anahtar Kelimeler: Ermeni Sorunu, II. Abdülhamit, Selim Deringil, Halil Berktay, Erik Cornell. Abstract The focal point of this study is to reveal the perspectives of the people who feel obliged to declare their neutrality, and their concerns behind such obligation. Because of the limited scope of the study, I
doi:10.1501/otam_0000000372 fatcat:i5u3g7gsmvaj7nljzhspgkbsaq