Cushing reflex: A sign of vessel perforation during mechanical thrombectomy performed under general anesthesia

Bedih Balkan, Abdülcelil Gezmiş, Ahmet Tolga Erol, Batuhan Kara, Hatem Hakan Selçuk, Abdulkadir Yektaş
2018 Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi  
We aimed to present the assessment of the Cushing reflex caused by intracranial haemorrhagia developing during mechanical thrombectomy in a case presenting with acute ischemic stroke. A 59-year old male patient was scanned by CT angio due to speaking disorder and right lateral weakness developing 5 hours earlier. Acute infarction was observed in the left MCA irrigation area with M1 segment occlusion observed in the left MCA. The decision was made to treat the patient with mechanical
more » ... hanical thrombectomy and he was transferred to the interventional neuroradiology unit. Under general anesthesia during navigation of the thromboaspiration catheter to the clot localization as the procedure was technically advancing routinely, with sudden development of bradycardia and hypertension the anesthesiology team was warned and 1 mg IV atropine was administered for bradycardia. Acute infarction has to be removed because it is understood as mechanical thrombectomy has been performed to a patient with an infarction. Simultaneously contrast material injection through the guide catheter showed the MCA M1 segment had ruptured and extravasation had developed. As conclusion, anesthesia and operation team must be alert for vessel perforation when Cushing triad develops during navigation of the thromboaspiration catheter. CUSHİNG REFLEKSİ: GENEL ANESTEZİ ALTINDA YAPILAN MEKANİK TROMBEKTOMİ ESNASINDA DAMAR PERFORASYONUN BİR İŞARETİ ÖZET Akut iskemik stroklu olguda mekanik trombektomi esnasında gelişen intrakranial hemorajiye nedenli Cushing refleksinin değerlendirilmesi amaçlandı. Beş saat önce gelişen sağ yan güçsüzlüğü ve konuşma bozukluğu nedenli BT-anjiyo çekilen 59 yaşında erkek hastada sol MCA'da M1 segment oklüzyonu görüldü. Tedavi kararı hastaya mekanik trombektomi uygulanması oldu ve hasta girişimsel nöroradiyoloji ünitesine sevk edildi. Genel anestezi altında prosedür olarak pıhtı lokalizasyonuna tromboaspirasyon kateterinin yerleştirilmesi esnasında rutin bir şekilde teknik olarak ilerlendi, Ansızın bradikardi ve hipertansiyon gelişti ve anestezi ekibi 1 mg atropin uyguladı. Bradikardi ve hipertansiyonun infarktüslü bir hastada yapılan mekanik trombektomiye bağlı olduğu düşünüldüğü için akut infarktüsten uzaklaşıldı. Eş zamanlı kateterden kontrast madde verilerek MCA M1 segmentinde rüptür ve kontrast maddenin dışarı sızması görüldü. Sonuç olarak, anestezi ve operasyon ekibi tromboaspirasyon kateteri yerleştirilmesi esnasında Cushing refleksi geliştiği zaman damar perforasyonu açısından uyanık olmalıdır. Anahtar Sözcükler Cushing refleksi, akut strok, mekanik trombektomi, genel anestezi, damar perforasyonu.
doi:10.5505/tbdhd.2018.50251 fatcat:3647ynopabcxfoqh4y7slkithq