Türk Resminin ve Toplum Hayatının Değişim Göstergesi Olarak Kadın

Ferhunde Küçükşen Öner
2017 Sanat ve Tasarım Dergisi  
Resim sanatının geleneksel ve Batılı anlamda geçirdiği süreçler, zihniyet değişimleri ile paralellik göstermektedir. Bu bakımdan sanat tarihi, zihniyet değişiminin estetik yansıma alanı olarak yeniden üretilebilir. Resimlerde kullanılan tekniklerden ele alınan temalara kadar pek çok unsur, toplumsal değişimi gösteren nüanslardan biri olabilir. Resim sanatının toplumsal değişimin estetik kaydını tutan bir temsiliyetle de algılanabileceğini gösteren önemli temalardan biri de 'kadın'dır. Kadının
more » ... adın'dır. Kadının resim sanatında ele alınma biçimi ile toplum hayatımızda edindiği yer, eş zamanlı bir değişim çizgisi üzerinde ilerler. Bu makalede kadının resim sanatında bir tema olarak yer alışı ile toplum hayatımızda ve zihniyet tarihimizde edindiği yer arasında paralellikler kurulmaya çalışılacaktır. Yanı sıra kadının sanatta yer alma biçiminin erkek ideolojik söylemin bir parçası olup olmadığı üzerine düşünceler yürütülecektir. arasında Anadolu Üniversitesi Engelliler Entegre Yüksekokulu tarafından düzenlenen 4. Uluslararası Sanat Sempozyumu'nda sunulan ve yalnızca özeti basılan "Türk Sanatında Erkek Egemen Söylemin İmgesi Olarak Kadın Teması" başlıklı sözlü bildirinin genişletilmiş ve makale haline getirilmiş halidir. Processes which painting had in traditional and European meaning show parallelism with mentality change due to mentality. For this reason, art history can be reproduced as esthetic reflection field of mentality change. Many elements from technics that are used in paintings to processed theme can be one of the shadings that show social change. Woman is one of the important themes that show painting art can be recognized with also a representation kept esthetic record of sociological change. Woman's approach style in painting and acquired place in social life move on a simultaneous change line. In this article, conducting parallelism between women's taking part in painting as a theme and place in our social life and mentality history will be tried. Additionally, ideas on whether taking part style of woman in art is a part of man ideological discourse or not will be carried.
doi:10.18603/sanatvetasarim.323101 fatcat:hxjhwdvsozehhfj46xqpnnnchy