Investigation of The Usablility of Chestnut Ash as a Glaze Component
KESTANE KABUĞU KÜLÜNÜN SIR BİLEŞENİ OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

LEYLA KUBAT
2020 Akademik sanat  
ÖZET Kül bırakan ağaç, bitki, sebze gibi maddelerin yanması ile elde edilen artığa yani bir maddedeki yanmaz hale gelen elementlere kül denir. Genellikle bitkisel kökenli maddelerin yakılması sonucu elde edilen madensel tuzlardır. Bu küller tek başına ya da başka maddelerle birlikte sır yapımında kullanılır (Genç,2013, s.126, Sarnıç, Kubat, 2007, s.1101. En eski seramik sırı olarak kabul edilen kül sırları, artistik sırlar içerisinde sanatsal seramiklerde doku ve renk elde etmek için
more » ... mek için kullanılan, tesadüfi elde edilen ve geliştirilen sırlardır. Artistik sır yapımında sıklıkla kullanılmaya başlamıştır. Araştırmada kestane kabuğu küllerinin sır bileşeni ve renklendirici olarak kullanılabilirliği araştırılmıştır. Sır reçetelerinde kestane kabuğu külü % 30-60 arasında değişen oranlarda ilave edilerek kullanılmıştır. Hammedde olarak kullanılmasının yanında renklendirici oksitlerle denemeler hazırlanmış, 1200o C pişirilmiştir. Farklı sır reçeteleri ve ergiticilerle kül belirli oranlarda ilave edilerek sır özellikleri incelenmiştir. Kül sırlarındaki renk paletinin gelişmesine etki edecek renklere ve dokulara sahip sır bünyeleri oluşturulmuştur. Sürprizli sonuçları nedeniyle artistik sır olarak kullanılabileceği gözlemlenmiştir. ABSTRACT The waste, which is obtained from burning of some materials leaving ashes, like tree, plants, vegetables and etc. is called an ash. In other words, the elements of the materials having become fireproof, is known as an ash. They are minerals, being obtained from burning of plant origin materials generally. These ashes are used alone or in combination with other materials (Genç, 2013 , p. 126, Sarnıç, Kubat, 2007, p.1101. Ash glazes, which are considered to be the oldest ceramic glazes, are the secrets that are obtained and developed in order to obtain color and texture on artistic ceramics within artistic glazes. Ash glazes, which add artistic value to the ceramics it is used in, have been used extensively in the production of ceramic glaze. In the research, it has been investigated that chestnut shell ashes can be used as a glaze component and colorant. In glaze recipes, chestnut shell ash was used in a changing quantity ranging from 30% to 60%. Trials were prepared with coloring oxides and cooked at 1200o C as well as using it as raw material. With different glaze recipes and melters, ash was added in certain proportions and the glaze properties were examined. The glaze bodies have been created with colors and textures that will affect the development of the color palette in the users. It has been observed that it can be used as artistic secret because of its surprising results.
doi:10.34189/asd.5.9.004 fatcat:dnfr4merangbbctaqvpavuadnm