The role of individual assessment on increasing the functionality of a person with schizophrenia
Şizofreni tanısı ile izlenen bir olgunun işlevselliğinin artırılmasında bireysel danışmanlığın rolü

Sevinc Ulusoy, Mehtap Arslan Delice
2015 Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences  
The role of individual assessment on increasing the functionality of a person with schizophrenia Schizophrenia is a chronic disease that often reduces quality of life and functionality by causing disabilities in many areas like interpersonal relationships and social communication. Solely medical treatment is inadequate to prevent symptoms and recurrences that impairs quality of life. Therefore psycho-social rehabilitation approach which is important for continuousness of recovery, reducing
more » ... very, reducing disability and increasing treatment compliance and quality of life should be integrated with pharmacological treatment. In this case report, we present a schizophrenia patient and her rehabilitation process who gains skills for living independently after rehabilitation program as a result of decreasing frequency of relapses and increasing functionality in social area. Şizofreni tanısı ile izlenen bir olgunun işlevselliğinin artırılmasında bireysel danışmanlığın rolü Şizofreni sıklıkla kişilerarası ilişkiler, sosyal iletişim gibi birçok alanda yeti yitimine yol açarak işlevselliğin bozulmasına ve yaşam kalitesinde düşüşe neden olan kronik bir hastalıktır. Tek başına medikal tedavinin semptomları ve yaşam kalitesini bozan tekrarlamaları önlemede yetersiz kaldığı bilinmektedir. Bu nedenle iyileşmede sürekliliğinin sağlanması, yeti yitiminin azaltılması, tedaviye uyum ve yaşam kalitesinin arttırılmasında önemli yer teşkil eden psiko-sosyal rehabilitasyon ve destek programları mutlaka farmakolojik tedavi ile bütünleştirilmelidir. Bu olgu sunumunda rehabilitasyon programı sonrası yineleme sıklığı azalan, sosyal ve mesleki işlevselliği artan bir şizofreni olgusunda bireysel danışmanlığın rolü ve iyileşme süreci ele alınmaktadır.
doi:10.5350/dajpn2015280209 fatcat:2cl4sljfonbezl4o2cz4q5ihmu