Η εφαρμογή της διαφοροποιημένης διδασκαλίας σε μαθητές με δυσλεξία στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Γαλάτεια Αγγελική Παπαδοπούλου
2020 Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης  
Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση της εφαρμογής της διαφοροποιημένης διδασκαλίας σε μαθητές με δυσλεξία, στο μάθημα της Γλώσσας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Συγκεκριμένα, διερευνώνται: α) Οι τρόποι διδακτικής παρέμβασης σε μαθητές με δυσλεξία στα πλαίσια της διαφοροποιημένης διδασκαλίας και β)Οι στάσεις των εκπαιδευτικών σχετικά με την εφαρμογή της διαφοροποιημένης διδασκαλίας. Ως εργαλείο της ποιοτικής έρευνας χρησιμοποιήθηκε η συνέντευξη από εκπαιδευτικό της Πρωτοβάθμιας, η οποία
more » ... ωτοβάθμιας, η οποία έχοντας λάβει επιμόρφωση στις Μαθησιακές Δυσκολίες, εφαρμόζει για τέσσερα συναπτά έτη τη διαφοροποίηση. Η διαφοροποιημένη διδασκαλία αποτελεί μια αναγκαιότητα στα πλαίσια της διδασκαλίας σε τάξεις μικτής ικανότητας, στις οποίες ο εκπαιδευτικός για να είναι αποτελεσματικός οφείλει να μπορεί να ανταποκριθεί στις διαφορετικές μαθησιακές ανάγκες των μαθητών. Η διαφοροποιημένη διδασκαλία συνεπάγεται θετικά μαθησιακά αποτελέσματα τόσο στους μαθητές με δυσλεξία όσο και στους υπόλοιπους μαθητές, προάγοντας ταυτόχρονα κλίμα συνεργασίας και ισότιμης αντιμετώπισης όλων των μαθητών στα πλαίσια ενός συμμετοχικού μαθησιακού γίγνεσθαι. Επιπλέον, αναδεικνύεται ότι οι εκπαιδευτικοί κατανοούν μεν την αναγκαιότητα της διαφοροποιημένης διδασκαλίας, ωστόσο στην πράξη συναντούν πολλές δυσκολίες οι οποίες τους απομακρύνουν τελικά από την υιοθέτηση της διαφοροποίησης. Στα πλαίσια της μελέτης επιδιώχθηκε να διερευνηθούν αυτές οι δυσκολίες και να παρουσιαστούν προτάσεις ικανές να λειτουργήσουν αντισταθμιστικά ώστε να καταστεί εφικτή την εφαρμογή της διαφοροποιημένης διδασκαλίας.
doi:10.12681/edusc.3157 fatcat:b5kxvyzsk5gtnffhd6zbgofu3i