Social networking service as a vehicle to popularisation activity of archives and museums
Serwis społecznościowy jako narzędzie promocji archiwów i muzeów

Katarzyna Kułak
2014 Folia Bibliologica  
Social networking service as a vehicle to popularisation activity of archives and museums Abstract: In XXI century interaction via the Internet has significant function. Information society provide citizens direct access to cultural heritage, which is available in data bases of archives and museums. Every institutions, which wants to engage and keep clients and users, should exist in the Internet. Making an account in a social networking service can be a part of public relations strategy. The
more » ... ons strategy. The main idea of this article is showing archives' and museums' accounts, which have been created on Facebook, the most popular social networking service in Poland. Creative way of using Facebook is excellent vehicle to popularisation activity of archives and museums. Author of the article discuss ways of using Facebook's features, contents of archives' and museums' accounts and degree of theirs activity. The article include also information about spoils of having account in such social networking service for both institutions and their users. W dzisiejszym świecie nie istnieje taka dziedzina życia, która nie wykroiłaby dla siebie chociażby małego kawałka z wielkiego tortu, jakim jest coraz lepiej prosperująca Sieć 2.0. Przeszukując jej zasoby, znajdziemy strony związane z rozrywką, medycyną, administracją, pracą, przemysłem, nauką czy też szeroko pojętą kulturą. Każda instytucja, zarówno komercyjna, jak i non profit, chcąc przyciągnąć oraz utrzymać klientów i użytkowników, powinna zaistnieć w sieci. W społeczeństwie informacyjnym, czyli takim, które posiada rozwinięte środki przetwarzania informacji i łączności 1 , komunikowanie się poprzez Internet odgrywa niebagatelną 1 T. Goban-Klas, P. Sienkiewicz, Społeczeństwo informacyjne: szanse, zagrożenia, wyzwania, Kraków 1999, s. 53, Biblioteka Główna Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej im. J. Altkorna [online] http://informacjacyfrowa.wsb.edu.pl/pdfs/SpoleczenstwoInformacyjne.pdf [dostęp: 18.05.2013]. Pobrane z czasopisma Folia Bibliologica http:/foliabibliologica.umcs.pl
doi:10.17951/fb.2013.55.147 fatcat:ozrgwicbzbaivjqk5h55i7hscy