ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ İKAMETGÂH DURUMU VE ŞEHİR İLİŞKİLERİ: ÇANKIRI ÖRNEĞİ

BARIŞ TAŞ
2016 Journal of International Social Research  
Öz Ülkemizde üniversitelerin, şehirlerin nüfus, ekonomi, sosyal ve kültürel yapılarında meydana getirdiği değişimleri inceleyen çalışmaların sayısının fazla olduğu söylenemez. Bu çalışmada Çankırı ili Merkez İlçede yer alan Çankırı Karatekin Üniversitesi öğrencilerinin 2015-2016 eğitim-öğretim dönemindeki araştırma konusu hedefleriyle ilgili olarak elde edilen verileri kullanılmıştır. Bu veriler derinlemesine görüşme yöntemi kullanılarak ve gözlemler sonucunda sunulmuştur. Çalışmanın amacı
more » ... lışmanın amacı Üniversite öğrencileri ikametgâh durumu ve şehir ilişkileri olup, öğrencilerin mekânsal dağılımları üzerinden barınma durumlarındaki farklılıklar ortaya konulmuştur. Ayrıca öğrencilerin Çankırı şehrine dair düşüncelerindeki zamansal değişim, onların bakış açısına göre de ayrıca değerlendirilmiştir. Çalışma sonucunda üniversite öğrencilerinin barınma ve ikametgâh ile ilgili problemler yaşandığı saptanmıştır. Abstract In our country, universities, the city's population, economy, be said to be more than the number of studies examining the changes taking place in social and cultural structures. In this study, Çankırı Central is located in the district of Çankırı Karatekin University education students 2015-2016 academic year with regard to the data obtained was used in the research objectives. These data were presented as a result of using in-depth interviews and observations. The purpose of this article, student residence status of the city is the relationship, students have demonstrated differences in the spatial distribution of the housing situation over. In addition, temporal changes in the students' ideas about the city of Çankırı, according to their perspective is also evaluated. As a result of university students it was found to experience problems related to housing and residence.
doi:10.17719/jisr.2016.1388 fatcat:b4aduuhrcragxl243y7xdfxypi