Rola rodziców w edukacji w opiniach uczniów i nauczycieli

Krzysztof Jasiński, Dorota Jaworska
2019 Progress  
W niniejszym artykule prezentujemy wyniki badań na temat relacji pomiędzy nauczycielami i rodzicami w szkole przeprowadzonych wśród uczniów i nauczycieli. Analizie poddane zostały pisemne odpowiedzi stu dwudziestu uczniów i uczennic gimnazjum oraz liceum ogólnokształcącego na temat roli rodziców w edukacji oraz wywiady fokusowe przeprowadzone w dziesięciu grupach nauczycieli w latach 2007–2018. Objęcie refleksją perspektywy uczniów, rodziców i nauczycieli znajduje swoje uzasadnienie w
more » ... dnienie w systemowym podejściu do społeczności edukacyjnej. Wyniki badania potwierdzają potrzeby, uprawnienia i korzyści ze współpracy dla wszystkich podmiotów szkolnej społeczności, zarówno dla wypełniania swojej roli, jak i dla budowania spójnych i włączających społeczności lokalnych, w których szkoła zapewnia uczniom osiągnięcie maksimum ich możliwości rozwojowych.
doi:10.26881/prog.2019.5.04 fatcat:jdfdgemlrvhu3hjttppa64azuq