Choice of playing roles of the central defenders on the basis of the analysis of the structure of the special preparedness of qualified female water polo players
Вибір ігрового амплуа центральних захисників на підставі аналізу структури спеціальної підготовленості кваліфікованих ватерполісток

Olga Pilipko, Alina Pilipko
2019 Slobožansʹkij Naukovo-Sportivnij Vìsnik  
Мета: розробити та експериментально обґрунтувати методику вибору ігрового амплуа центральних захисників на підставі аналізу показників структури спеціальної підготовленості кваліфікованих ватерполісток. Матеріал і методи: контингент обстежуваних склали члени збірної команди Харківської області з жіночого водного пола, які мали рівень спортивної кваліфікації "Майстер спорту України". У дослідженні використовувалися: аналіз та узагальнення літературних джерел, педагогічне спостереження,
more » ... ереження, антропометричні та фізіологічні вимірювання, тестування, аналіз ігрової діяльності ватерполісток за допомогою протоколів контрольних ігор, методи математичної статистики. Результати: визначено особливості структури спеціальної підготовленості кваліфікованих ватерполісток, які виконують функції центральних захисників, досліджено взаємозв'язок між показниками фізичного розвитку, технічної та спеціальної плавальної підготовленості представниць даного амплуа, розроблено модельні характеристики найбільш значущих параметрів структури спеціальної підготовленості кваліфікованих ватерполісток для визначення ігрового амплуа центральних захисників. Висновки: визначення ігрового амплуа у жіночому водному поло має ґрунтуватися на підставі комплексного аналізу показників, що відображають усі сторони підготовленості кваліфікованих спортсменок. Ключові слова: жіноче водне поло, центральні захисники, структура спеціальної підготовленості, взаємозв'язок, модельні характеристики.
doi:10.15391/snsv.2019-1.006 fatcat:6cie36r45venrj4mpa37ffac7y