Hasła przedmiotowe MESH a czytelnicy literatury medycznej

Szymon Machowski
2019 Język, komunikacja, informacja  
Niniejszy artykuł ma na celu przebadanie korelacji pomiędzy medycznymi hasłami przedmiotowymi (ang. medical subject headings) w języku polskim i angielskim rozpatrywanymi z punktu widzenia ich jednoznaczności semantycznej z terminami medycznymi wykazującymi dodatnią frekwencję tekstową a wynikami kwerend bibliotecznych w wyszukiwarce Biblioteki Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego uzyskanymi za ich pomocą. Jako istotny uwzględniony zostanie różny typ ekwiwalencji translatywnej w przypadku
more » ... nej w przypadku polskich terminów o neoklasycznej proweniencji funkcjonujących w pełnej bazie medycznych haseł przedmiotowych w stosunku do ich odpowiedników w języku angielskim. Całość analiz poprzedzona zostanie zwięzłym zarysowaniem podstaw historyczno-teoretycznych medycznych haseł przedmiotowych w terminologii na użytek badania języków specjalistycznych i bibliotekarstwie.
doi:10.14746/jki.2017.12.13 fatcat:swgbtjt6jrh4rogpd5xzesycom