Po "tamtej stronie" interpretacji. Koncepcja interpretacji Ernsta von Glasersfelda i Josefa Mitterera

Marzenna Cyzman
2016 Litteraria Copernicana  
Streszczenie: Artykuł prezentuje radykalnie konstruktywistyczną koncepcję interpretacji Ernsta von Glasersfelda w relacji do nie-dualizującego modelu interpretacji Josefa Mitterera. W świetle tej ostatniej nie-esenjalizująca koncepcja Glasersfelda wydaje się jeszcze tekstocentryczna i aktualizuje myślenie dualizujące, utrzymuje bowiem dystynkcję tekst a interpretacja, podczas gdy w koncepcji Mitterera tekst to interpretacja "so far" zmieniająca się w interpretację "from now on". Słowa kluczowe:
more » ... n". Słowa kluczowe: radykalny konstruktywizm, nie-dualizujący model interpretacji, Glasersfeld, Mitterer Abstract: The paper presents the radical constructivist conception of interpretation formulated by Ernst von Glasersfeld in comparison to the non-dualizing model of interpretation by Josef Mitterer. In the light of non-dualism the non-essentialist conception of Glasersfeld seems to be still text-centred. It actualizes dualizing thinking as it is founded on the distinction between text and interpretation, while in Mitterer's conception there is only interpretation "so far" which is changed to interpretation "from now on".
doi:10.12775/lc.2016.037 fatcat:v7lsl6qxnrfefbmtlksadj7ez4