ULUSLARARASI ÇATIŞMA ÇÖZÜMÜ VE BİR ZORLU ÇATIŞMA ÖRNEĞİ OLARAK KIBRIS SORUNU

İbrahim Saylan
2019 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi  
Öz Zorlu çatışmalar genellikle yoğun şiddet içeren, kronikleşmiş ve karmaşık bir sorunlar yumağı olarak uzun zamandır uluslararası toplum için istikrarsızlık kaynağı oluşturmaktadırlar. Uluslararası düzeyde, farklı çatışma türlerini anlamaya, önlemeye ve çözmeye odaklanan uluslararası çatışma çözümü alanında, çözüme direnen zorlu çatışmalar söz konusu olduğunda ilginin göreli olarak sınırlı kaldığı görülmektedir. Bu çalışmada, Kıbrıs Sorunu bir zorlu çatışma örneği olarak ele alınmaktadır.
more » ... alınmaktadır. Çıkar çatışması boyutunu ihmal etmeden, temel ihtiyaçlar kuramı çerçevesinde, sorunun esasen kimlik temelli olduğu savunulmaktadır. Bu çok boyutlu ve çok taraflı zorlu soruna yönelik uygulanabilir bir çözümün başarılması ve yaşatılması için, çıkarların yanı sıra, temel ihtiyaçlar konusunda bir uzlaşmaya ihtiyaç olduğu vurgulanmaktadır. Anahtar Kelimeler: Kıbrıs sorunu, uluslararası çatışma çözümü, zorlu sorun Abstract As a combination of obstinate and complex problems, intractable conflicts have been for a long time a source of instability for the international society. International conflict resolution, which focuses on understanding, preventing and resolving various kinds of international conflicts, has paid comparatively little attention to intractable conflicts. This study deals with the Cyprus Issue as an example of intractable conflict. Without ignoring the interest dimension of the conflict, this study uses the theoretical lens of basic needs theory to argue that the Cyprus Issue is primarily identity-based. It is stressed that reconciliation over both basic needs and interests is required to achieve and sustain a viable solution to this multi-dimensional and multi-partite intractable conflict.
doi:10.17755/esosder.550858 fatcat:y44rbnp7xbg6tnzfveq5rodjxi