Türkiye Kıyılarında Ceratothoa oestroides ve Anilocra physodes (Isopoda, Cymothoidae) için Yeni Konak Kayıtları
New Host Records for Ceratothoa oestroides and Anilocra physodes (Isopoda, Cymothoidae) in Turkish Waters

Jean Paul TRILLES, Ahmet ÖKTENER
2009 Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi  
doi:10.9775/kvfd.2009.056-a fatcat:jlvurd6wufdqthcsqerrjit2gm