Possibilities of improving cooperation of managers and stakeholders in the National Parks Djerdap and Kopaonik

Jelena Nedeljkovic, Dragan Nonic, Mladen Prvulovic, Nenad Rankovic
2019 Glasnik Šumarskog Fakulteta: Univerzitet u Beogradu  
Извод: У складу са Законом о националним парковима (НП) из 2015. год., управљач има обавезу да сарађује са заинтересованим странама (ЗС) на подручју НП. Циљ рада је долазак до сазнања о ставовима представника Јавног предузећа "НП Ђердап" и Јавног предузећа "НП Копаоник" и ЗС на подручју ова два НП, у вези са постојећом сарадњом, као и могућностима за њено унапређење. Примарни подаци су прикупљени у две фазе. У првој фази, спроведене су анкете са 52 представника ЗС из јавног, приватног и
more » ... приватног и цивилног сектора са подручја оба НП и интервјуи са 9 представника управљача НП. У другој фази, спроведени су интервјуи са 16 представника ЗС, 2 представника управљача НП и 2 експерта (представници институција и организација, чије су пословне активности, директно или индиректно, повезане са проблематиком управљања заштићеним подручјима). Представници управљача НП истичу да имају сарадњу са ЗС из јавног, приватног и цивилног сектора и наглашавају да су задовољни том сарадњом, али и да постоји заинтересованост да се она унапреди. Већина представника ЗС са подручја НП Ђердап (92,6%) и НП Копаоник (76,0%) је истакло да су задовољни радом управљача. Поред тога, имају и сарадњу са осталим ЗС на подручју НП, али су заинтересовани за њено унапређење. Предлози се односе на веће информисање и едукацију ЗС, њихово удруживање и заједнички рад на пројектима. Кључне речи: управљачи заштићених подручја, заинтересоване стране, сарадња, НП Ђердап, НП Копаоник UDK: 630*9(497.11-751.2) Оригинални научни рад https://doi.
doi:10.2298/gsf1919105n fatcat:brydehszurei7ie76hut3lxf5q