Analysis requirements for paper packaging for food

Костянтин Вікторович Мостика, Леонід Андрійович Коптюх, Віктор Анатолійович Осика
2015 Tehnologìčnij Audit ta Rezervi Virobnictva  
Технологии пищевой, легкой и химической промышленносТи 29 Technology audiT and producTion reserves -№ 6/4(26), 2015, © Мостика К. В., Коптюх Л. А., Осика В. А. ISSN 2226-3780 качества ликеров и возможность использования ликеров в со ставе коктейлей. ключевые слова: классификация, ассортимент, ликерово дочные изделия, ликеры. Рудавська Ганна Богданівна, доктор сільськогосподарських наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, Київський національний торговельно-економічний
more » ... Україна. Божко Тетяна Василівна, начальник навчально-методичного відділу, Київський національний торговельно-економічний університет, е-mail: tatyana_bozhko@ukr.net. Павліш Лариса Олегівна, кандидат технічних наук, доцент, кафедра товарознавства та комерційної діяльності, Ужгородський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, Ужгород, Закарпатська обл., Україна. Рудавская Анна Богдановна, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины, Киевский национальный торгово-экономический университет, Украина. Божко Татьяна Васильевна, начальник учебно-методического отдела, Киевский национальный торгово-экономический университет, Украина. Павлиш Лариса Олеговна, кандидат технических наук, доцент, кафедра товароведения и коммерческой деятельности, Ужгородский торгово-экономический институт Киевского национального торгово-экономического университета, Ужгород, Закарпатская обл., Украина. АнАліз вимог До пАперу ДлЯ упАкувАннЯ хАрчових проДукТів В статті проаналізовано вимоги до якості паперу для упакування харчових продуктів згідно з чинною нормативною документацією. Визначено показники, які характеризують якість паперу для упакування харчових продуктів та повинні бути нормовані стандартами. Проаналізовано специфічні вимоги до пакувального паперу для упакування окремих видів харчових продуктів. Наведено способи підвищення конкурентоспроможності пакувального паперу. Запропоновано напрями підвищення якості паперу для упакування харчових продуктів. ключові слова: пакувальний папір, харчові продукти, якість, нормативний документ, упакування, вимоги до якості. мостика к. в., коптюх л. А., осика в. А.
doi:10.15587/2312-8372.2015.56168 fatcat:ytymqju2ofabharv7rrak4f2me