Implementation of 'Industry 4.0' by application of robots and digital technologies in production processes in China
Implementacija 'Industrije 4.0' primjenom robota i digitalne tehnologije u proizvodnim procesima u Kini

Isak Karabegović, Edina Karabegović
2018 Tehnika  
Tehnički fakultet, Bihać, Bosna i Hercegovina U SR Njemačkoj se nastavlja započeti strateški plan pod nazivom "Higt-Tech Srategy 202" sa naglaskom na naučno tehnološkом razvoju, promovira pod nazivom "Industrija 4.0" reformu i modernizaciju proizvodnje u svim industrijskim granama uvođenjem digitalnih tehnologija, koja zavisi od niza novih i inovativnih tehnološki dostignuća. Isto tako, tehnološki napredne zemlje kao što su USA, UK, Japan, Švedska i dr, uvode digitalne tehnologije u proizvodne
more » ... ogije u proizvodne procese sa ciljem stvaranja inteligentnih automatizacija, odnosno inteligentnih fabrika budućnosti. Kina se susreće sa konkurencijom iz zemalja ASEAN i središnje Azije, koje imaju jeftinu radnu snagu, tako da slabi potražnja za izvozom iz Kine u EU i USA, kao što pokazuje "Izvještaj o globalnom inovacijskom indeksu 2015". Vlada Kine kao odgovor na "Industriju 4.0" daje strategiju "Made in China" čime promovira vezu između informacijskih tehnologija i industrijske proizvodnje, uvodi optimizaciju proizvodnih procesa, povećava sposobnost inoviranja u industriji uključujući ICT, industrijske i servisne robote, alatne strojeve visoke tehnologije, nove materijale itd. Rezultati implemtacije "Industrije 4.0" su vidljivi u automobilskoj industriji, gdje je Kina prva u svijetu po primjeni industrijskih robota i proizvedenim automobilima. Provođenje usvojene strategije u Kini je stvaranje novih mogućnosti za poticanje uspješnog inovativnog i kreativnog poduzetništva, koje omogućuje prelaz iz "velike industrijske ekonomije" u "moćnu industrijsku ekonomiju". A strategic plan called "Higt-Tech Srategy 2020" in the Germany is continued, with an emphasis on scientific technological development which promotes the "Industry 4.0" reform and modernization of production in all industries by introducing digital technologies and depends on a range of new and innovative technological achievements. Technologically advanced countries such as USA, UK, Japan, Sweden and others have also accepted and introduced digital technologies to manufacturing processes
doi:10.5937/tehnika1802225k fatcat:vzoeofe4fvhlpicoarahohjf6i