Męskość I Ojcostwo A Wyzwania Kultury Współczesnej

Anna Więcławska
2020 21st Century Pedagogy  
AbstraktOjcostwo jest tematem tak ważnym i poważnym, bo faktycznie od ojcostwa, od tego, jakich mamy mężczyzn, mężów i ojców, ogromnie wiele zależy. Jeżeli miejsce, które w wychowaniu dzieci zarezerwowane jest dla ojca pozostaje puste, to powstanie luka, której nie da się odrobić ani zapełnić.Obecnie brak ojca w rodzinie stał się nie tylko zjawiskiem zauważalnym, ale wręcz powszechnym. Mamy do czynienia z kryzysem męskości. Jest to poważny problemem, który stale przybiera na sile, i który z
more » ... sile, i który z pewnością w najbliższym czasie nie zniknie.Zgodnie z coraz powszechniej przyjmowanym nowym paradygmatem męskości, oczekuje się od mężczyzn pełnego zaangażowania w życie rodzinne i równego podziału obowiązków. Krytycznie ocenia się rolę ojca jako nieobecnego w procesie wychowania dzieci. Eksponuje się korzyści płynące z nowych doświadczeń, jakie przynosi angażowanie się mężczyzn w życie rodzinne i opiekę nad dzieckiem.Trudno jest odpowiedzieć na pytanie "Kim ma być dziś mężczyzna"? Kryzys męskości pociąga za sobą także kryzys ojcostwa. Można powiedzieć, że jego wizerunek stał się kruchy. Często nawet zadajemy sobie pytanie: czy obraz ojca nie rozpadł się definitywnie na kawałki? W dzisiejszych czasach pytania te nie są bynajmniej oczywiste. Warto abyśmy sobie na nie odpowiadali, uświadamiali kryzys współczesnego rodzicielstwa i starali się szukać szans na jego odbudowanie.
doi:10.2478/ped21-2020-0002 fatcat:onljsp63bjegzb5ifkxgtzcv6a