Yırtıklı Retina Dekolmanına Eşlik Eden Makula Deliği Olan İki Olguda Cerrahi
Surgery on Two Patients with Rhegmatogenous Retinal Detachment with Coexistent Macular Hole

Sinan Tatlıpınar, Deniz Marangoz, Muhsin Altunsoy, Maryo Cenk Kohen
2013 Türk Oftalmoloji Dergisi  
Macular holes may occur secondary to a rhegmatogeous retinal detachment (RRD) caused by peripheral retinal breaks. We describe two patients with macula-off RRD with coexistent full-thickness macular hole (FTMH). Patients underwent vitrectomy + scleral buckling with internal tamponade (gas in case 1, and silicone oil in case 2). No internal limiting membrane (ILM) peeling was erformed. Both cases had attached retina with closed macular holes postoperatively, and vision increased in both
more » ... ed in both patients. Macular hole closure was achieved by vitrectomy without ILM peeling in our cases. MH closure resulted in improved visual outcome. (Turk J Ophthalmol 2013; 43: 374-6) Özet Makula deliği, periferik retina yırtıkları nedeniyle gelişen regmatojen retina dekolmanlarına ikincil olarak oluşabilir. Bu yazıda makulası tutulmuş iki yırtıklı retina dekolmanı ve eşlik eden makula deliği sunulmaktadır. Hastalara pars plana vitrektomi + sörklaj cerrahisi uygulandı ve internal tamponad olarak ilk olguya gaz ikinci olguya silikon yağı verildi. İnternal limitan zar soyma işlemi yapılmadı. Her iki hastada da postoperatif dönemde retina yatıştı ve makula delikleri kapandı. Hastalarda görme artışı izlendi. İnternal limitan zar soyulmadan yapılan vitrektomi cerrahisi ile makula deliklerinin kapandığı görüldü. Makula deliği kapanması ile görme artışı sağlandı. (Turk J Ophthalmol 2013; 43: 374-6) Anah tar Ke li me ler: Makula deliği, regmatojen retina dekolmanı, vitrektomi, internal limitan zar
doi:10.4274/tjo.91886 fatcat:afbdu7ld45acjcis7z62qnifae