Fat studies – et felt, der vokser

Camilla Bruun Eriksen
2019 Tidsskrift for Kjønnsforskning  
SAMMENDRAG Formålet med denne artikel er at introducere laeseren til det voksende akademiske felt fat studies ved at gennemgå en håndfuld af de udviklinger og diskussioner, der har hjulpet til at forme dette nye akademiske felt i opposition til traditionel biomedicinsk «fedmeforskning». Selvom artiklen ikke er udtømmende, kan den forhåbentlig tjene som en introduktion og en hjaelpende hånd med hensyn til at lokalisere yderligere litteratur til den interesserede laeser. Herudover beskriver og
more » ... ver beskriver og diskuterer artiklen tre teoretiske strømninger, der har vaeret saerlig vigtige for dette nye forskningsområde (feministisk, queer-og kritisk handicapteori). Nøkkelord Fat studies, tykhed, feministisk teori, queer teori, kritisk handicap teori, biomedicin ABSTRACT The purpose of this article is to introduce the reader to the growing academic field of fat studies by reviewing a handful of the developments and discussions that have helped shape the emerging academic field, establishing it in opposition to traditional biomedical «obesity research». While the article is in no way exhaustive, it can hopefully serve as an introduction and a helping hand in terms of locating additional literature for the interested reader. In addition to this, the article states and discusses three theoretical influences that have been particularly important for this emerging field of research (feminist-, queer-and critical disability theory).
doi:10.18261/issn.1891-1781-2019-01-02 fatcat:xz7esz67xrbnbjcazznerqa3ny