Žmogaus ir gamtos santykių problemos raida filosofijoje

Jūratė Mackevičiūtė
2014 Problemos  
Žmogaus būties problema prasideda tada, kada jis, pratęsdamas savo biologinę evoliuciją,pereina į kultūros plėtotės stadiją. Žmogaus požiūris į gamtą yra pirmasis jo egzistavimo kriterijus. Pažindamas gamtą, žmogus ėjo savęs pažinimo link – tai rodo filosofinės minties raida nuo kosmologijos iki antropologijos. Anksčiau egzistavęs natūralizmo principas, rodęs žmogaus priklausomybę gamtai, šiandien tapo ekologinio imperatyvo pagrindu. Kadangi kultūra yra universalus žmonijos egzistavimo ir
more » ... gzistavimo ir raidos būdas, žmogaus ir gamtos santykių būdas, tai ekologiškumo principo būtina laikytis gamyboje, socialinių institutų veikloje, formuojant moralinius ir etinius idealus.
doi:10.15388/problemos.2000.58.6807 fatcat:wlcqucn5bvbjnhl6iy7vooxj6m