A Common Opinion on Croatian Journalists Tested by PR Profesionals
Uvriježena mišljenja o hrvatskim novinarima na provjeri kod stručnjaka za odnose s javnošću

Ana Sušić, Matilda Kolić Stanić, Jelena Jurišić
2016 Medijske Studije  
SAžETAK Novinari u hrvatskoj javnosti nemaju naročito dobru reputaciju. Naime, uvriježeno je mišljenje da, između ostaloga, pišu tendenciozno, da su skloni senzacionalizmu i manipulacijama te da im nedostaje analitičkih umijeća (usp. Kanižaj i Skoko, 2010; Jokoš i Kanižaj, 2012 ). Cilj je ovog istraživanja dobiti uvid u to kako novinarski rad i novinarsku profesiju u Hrvatskoj percipiraju stručnjaci za odnose s javnošću u korporativnom sektoru, koji s novinarima svakodnevno neposredno surađuju.
more » ... eposredno surađuju. Kako bi se ispitala reputacija hrvatskih novinara među stručnjacima za odnose s javnošću, korištena je metoda dubinskih intervjua, i to s osam stručnjaka za odnose s javnošću koji su zaposleni u većim korporacijama u Hrvatskoj. Istraživanje je pokazalo kako intervjuirani stručnjaci za odnose s javnošću hrvatske novinare doživljavaju kao površne i pristrane izvjestitelje te više kao tragatelje za senzacijom nego za istinom. S druge strane, intervjuirani stručnjaci za odnose s javnošću nisu hrvatske novinare doživjeli kao zavidne, neodgovorne i potkupljive osobe. Osim toga, pokazali su razumijevanje za novinare, koji se susreću s raznim teškoćama, pogotovo u doba financijske krize. KlJUčnE rIJEčI reputacija hrvatskih novinara, odnosi s javnošću, odnosi s medijima, korporativni sektor, novinari, stručnjaci za odnose s javnošću
doi:10.20901/ms.7.13.7 fatcat:sgikerqk5fdldhj72mgccno27i