GAN-based face attribute editing

Shuang Liu, Dan Li, TianChi Cao, Yuke Sun, Yingsong Hu, Junwen Ji
2020 IEEE Access  
doi:10.1109/access.2020.2974043 fatcat:2zk4c5xrgrfolabwtgee2a7fli